fbpx

PERSONUPPGIFTER

I ENLIGHET MED

 – LAGEN OM TORG- OCH MARKNADSHANDEL

 – GDRP

Du som säljare på loppis

När du är säljare på loppis måste du enligt Skatteförfarandelagens (2011:1244) lämna namn, adress, telefonnummer och personnummer (10 siffror) till platsupplåtaren. Dessa uppgifter är vi skyldiga enligt svensk lag att samla in och spara i 7 år. Om myndighet efterfrågar uppgifter är vi skyldiga att lämna uppgifterna, men vi lämnar inte ut några uppgifter till någon annan part.

GDRP

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras EU:s nya dataskyddsförordning.

Förordningen beskriver bland annat om scenariot då uppgiftsinsamlaren har en rättslig grund att samla in uppgifter, då anses det vara en tillåten insamling. Vi har en rättslig skyldighet mot myndighet vilket innebär att insamlingen av uppgifter är okej. Uppgifterna ligger säkra hos oss.

GDPR och nyhetsbrev

Nyhetsbrev får du om du skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Utskicken görs automatiskt från prenumerationslistan och i listan finns inga andra uppgifter lagrade än epostadresser, namn och ibland telefonnummer. Vi delar inte med oss av uppgifterna till tredje part. Skulle du vilja avsluta din prenumeration finns en länk i varje mottaget nyhetsbrev.

GDPR och bilder

På våra loppisar kan det förekomma fotografer. De brukar fråga innan en bild tas. Om du ändå blivit fångad på en bild som vi har tagit och inte vill att den ska vara publicerad kan du kontakta oss om vilken bild det gäller, så tar vi bort den. Ändamålet för bilder vi själva tar är att visa upp och marknadsföra våra trevliga loppisarrangemang.